Inloggen

Basisschool Aeresteijn

preview
Ouderinformatie week 39 - (27 september 2021)
Agenda week 39

Maandag 27 september:

Anneke afwezig

 

Dinsdag 28 september:

Anneke afwezig

 

Woensdag 29 september:

18.30 uur - Informatieavond groep 1/2

 

Donderdag 30 september:

-

 

Vrijdag 1 oktober:

-

Verjaardagskalender

Hieperdepiep hoera! Alle onderstaande jarigen alvast van harte gefeliciteerd!

 

Zondag 26 september: Michael Bosma

Dinsdag 28 september: Norah van der Meer

ballon

Veranderende regels rondom Corona

Beste ouders,

 

Inmiddels zijn we alweer een aantal weken met het nieuwe schooljaar gestart. Het heeft voor het kabinet de hoogste prioriteit om dit jaar de onderwijsactiviteiten op een reguliere wijze door te laten gaan. Dit betekent dat in het basisonderwijs alle restricties wegvallen vanaf 25 september 2021. Wat betekent dit voor ons? Lees het in de informatiefolder!

Kinderboekenweek 6 t/m 17 oktober: Worden wat je wil

Kinderboekenweek betekent lezen! Wij zullen deze week openen op woensdag 6 oktober. 

 

Gedurende de Kinderboekenweek zal in alle groepen gelezen worden rond het thema. We hebben voor deze week weer nieuwe boeken aan kunnen schaffen. Dit met dank aan de opbrengst van de oude boeken verkoop vlak voor de zomervakantie (totale opbrengst €120). Bedankt voor jullie bijdrage hieraan!

De boekenwinkel op school!

In samenwerking met boekhandel Haasbeek Herenhof maken we dit jaar een echte kinderboekenwinkel op school. Dit zal gebeuren op maandag 11 oktober. De winkel is geopend tussen 12.00 en 16.00 uur. Een mooie kans voor u om samen met uw kind een mooi boek te kopen. U hoeft er dit jaar het dorp niet voor uit. Om te voorkomen dat we met veel ouders/kinderen tegelijk in een ruimte staan, is de winkel dit jaar op intekening, u kunt dus niet vrij naar binnen lopen. U ontvangt hiervoor komende week via Schoudercom een bericht. Mocht u onder schooltijd intekenen, kunt u voor dat moment uw zoon/dochter even uit de klas halen om samen een mooi boek te zoeken. Daarna gaat uw zoon/dochter weer terug naar de eigen klas.

 

Haasbeek neemt een mooie selectie van boeken mee die u kunt bekijken. Ze liggen per leeftijdsgroep gesorteerd. Op een bestellijst vult u in welk boek u wilt bestellen. Afrekenen kan per pin, contant afrekenen is ook mogelijk. Haasbeek zorgt ervoor dat de bestelde boeken zo snel mogelijk op school komen, ze worden in de klassen afgeleverd. 20% van de opbrengst krijgt de school, om te besteden aan nieuwe biebboeken! Komt u ook gezellig een kijkje nemen?

 

Naast deze "boekwinkel op school", nemen wij net als vorig jaar ook weer deel aan de kassabonnen actie van boekhandel Haasbeek Herenhof. Wanneer u in de periode van 1 t/m 15 oktober bij Haasbeek Herenhof een kinderboek koopt, levert u de kassabon hiervan in bij juf Chantal of juf Simone. Aan het einde van de periode wordt het totale verkoopbedrag opgeteld. Van dit bedrag is 20% voor onze school om te besteden aan nieuwe biebboeken. Deze actie geldt alleen voor de verkoop van kinderboeken.

Jaarvergadering Ouderraad / Medezeggenschapsraad

Toelichting financiën afgelopen schooljaar

Het schooljaar 2020 – 2021 was een bijzonder jaar. Door corona konden veel activiteiten die de Ouderraad (OR) organiseert niet doorgaan of werden in aangepaste vorm gehouden. Financieel gezien hebben we hierdoor op andere vlakken iets extra’s kunnen doen.

 

Jaarlijks wordt er een vaste bijdrage aan school overgemaakt voor onder andere talentenmiddag, afscheid en schoolkamp van groep 8, het kunstmenu en de projectweek. Met het Sinterklaasfeest bekostigt de OR de cadeaus, de vergoeding voor de Sint en zijn Pieten en het strooigoed. Tijdens de verkleedochtend hebben we getrakteerd op drinken en wat lekkers. De Koningsspelen gingen niet door. Hiervoor in de plaats heeft de OR ieder kind een waterfles cadeau gegeven. Als extra hebben we een geluidsbox aan school gegeven en een “voor alles te gebruiken schooltas” voor de kleuters en de leerlingen die nieuw op school komen. Aan groep 8 hebben we eenmalig en bij uitzondering een extra bijdrage gedaan voor activiteiten. Het schooljaar hebben we afgesloten met het trakteren op ijs.

 

Benieuwd naar alle inkomsten en uitgaven? Kom dan naar de jaarvergadering van de OR/MR op maandagavond  4 oktober. Ook zijn wij voor volgend jaar op zoek naar ouders die de kas van de OR willen controleren. Dat doet u dan samen met een andere ouder en dat is maar één keer per jaar in de maand september. Ben u goed met cijfers? Meld u dan aan door een bericht te sturen naar de Ouderraad via Schoudercom.

 

Uitnodiging digitale jaarvergadering OR/MR
Maandag 4 oktober is de digitale jaarvergadering van de OR/MR. Komt u ook? U bent van harte welkom.

Wanneer: maandag 4 oktober 2021
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: digitaal via MS Teams

 

Wij horen graag voor 29 september of u digitaal aanwezig bent bij de vergadering. U kunt dit doorgeven via Schoudercom aan de Ouderraad. U ontvangt dan van tevoren alle stukken en op de dag van de vergadering ontvangt u de link om deel te nemen.

 

Tot 4 oktober!

Brief bestuur Wij de Venen

Geachte ouders/verzorgers,


De scholen zijn weer van start gegaan! We hebben op de meeste scholen gelukkig nog weinig te maken gehad met situaties rond corona. We hopen van harte dat de leerlingen en al onze medewerkers een goed onderwijsjaar met elkaar hebben met weinig onderbrekingen. Het is hard nodig dat er een jaar is waarin rust en regelmaat terugkeren op de scholen en er continuïteit van onderwijs is.


Voor continuïteit van onderwijs zijn goede en bevoegde leerkrachten nodig. Het is u vast niet ontgaan dat er landelijk al een aantal jaren gesproken wordt over het lerarentekort. Tot nu toe hebben onze scholen in het Groene Hart hier nog niet heel veel last van gehad. Vanaf mei dit jaar merkten we echter dat het moeilijker was dan in voorgaande jaren om voldoende leerkrachten aan te kunnen trekken. Ook in onze vervangerspool is dit moeilijker dan voorgaande jaren: er zijn onvoldoende mensen beschikbaar om te vervangen als dit nodig is op een school.

 

Via deze link kunt u de hele brief lezen.