Inloggen

Basisschool Aeresteijn

preview
Ouderinformatie week 24 - (8 juni 2020)
Agenda week 24

Maandag 8 juni:

De scholen gaan weer open voor volledige klassen!

Fons Simon in groep 1/2B

 

Dinsdag 9 juni:

-

 

Woensdag 10 juni:

Fons Simon in groep 1/2B

Femke Hamwijk in groep 1/2C

 

Donderdag 11 juni:

Miranda van der Knaap in groep 1/2C

 

Vrijdag 12 juni:

-

Verjaardagskalender

Hieperdepiep hoera! Alle onderstaande jarigen alvast van harte gefeliciteerd!

 

Zaterdag 6 juni: Jordi Hijdra & River Otto

Zondag 7 juni: Djune van Eijk

Dinsdag 9 juni: Jurre Koeleman

Woensdag 10 juni: Daan Bocxe & Chayenne Shanks

Donderdag 11 juni: Fenne van Osnabrugge

ballonnen

Groepen 2020-2021

Hieronder vindt u nogmaals de groepsindeling voor komend schooljaar.

 

Groep 1/2A

Groep 1/2B

Groep 1/2C

Groep 3

Groep 3/4

Groep 4

Groep 5

Groep 5/6

Groep 6/7

Groep 7

Groep 8

 

Bij het samenstellen van de groepen hanteren wij een vaste procedure. Deze procedure staat beschreven in de schoolgids en staat hieronder voor u genoteerd.

 

We kijken per kind waar wij denken dat hij/zij het beste tot zijn recht komt en ook wordt er gekeken naar de groep in zijn geheel. We houden dan rekening met alle factoren, die je maar zou kunnen bedenken en dat blijkt ieder jaar weer een forse puzzel. Daarom hebben we daar zo rond mei/juni meerdere bijeenkomsten voor. Eerst overleggen de groepsleerkrachten zelf, daarna in een breder verband. Dan laten we dat weer even zakken en overdenken de leerkrachten het zelf nog een keer en vervolgens nog een keer met elkaar in een groter verband. We gaan niet over één nacht ijs gelukkig. Ook wij hebben er baat bij dat een kind in de juiste groep zit. 


Factoren waar we rekening mee houden: 
- Vrienden en vriendinnen, juist wel of juist niet bij elkaar. 
- We kijken of een kind in ieder geval wel een maatje heeft in de groep. 
- Broers en zussen (liever) niet in één groep. In geval van een tweeling is dit soms niet te voorkomen. 
- Zo eerlijk mogelijke verdeling van jongens en meisjes in een groep. 
- Niet alle kinderen met een apart programma in één klas. We verdelen de kinderen, die extra zorg/ondersteuning nodig hebben liever over meerdere groepen. 
- Beeld van heel de groep in combinatie met de leerkracht. 
- Input van kinderen. 
- Input van ouders.

 
NB. Verzoeken van ouders en/of verzorgers om plaatsing vanwege grote vriendschappen of het tegenovergestelde worden niet per se gehonoreerd, omdat de eerdergenoemde plaatsingsprocedure voorrang heeft. Bovendien moeten kinderen ook leren met kinderen in een groep te zitten van wie ouders of kinderen denken daar minder goed mee op te kunnen schieten. Hoe waardevol kan het zijn in het proces van groot worden als blijkt dat je in eerste instantie ergens erg tegenop ziet en het blijkt dat je het in die groep na verloop van tijd ook naar je zin hebt! Dit is een les voor het leven! 

Schoolspullen

Vanaf aanstaande maandag komen alle kinderen weer naar school, wat fijn! Wilt u denken aan alle schoolspullen die nog thuis liggen? Alle materialen moeten maandag weer mee naar school, zodat er in de klassen weer gewerkt kan worden. Vanaf maandag blijven de Chromebooks ook gewoon weer op school. Denkt u ook aan het terugbrengen van de opladers van de Chromebooks?

Opening van de bibliotheek

Komende week zal ook onze schoolbibliotheek weer open gaan. Uiteraard volgens alle richtlijnen en regels. Omdat er komende week veel boeken verwacht worden, zullen we per klas naar de bieb gaan. 


Wilt u komende maandag alle biebboeken mee terug geven naar school? 

Brief bestuur Wij de Venen

Namens Thea Janson, bestuurder van Wij de Venen, sturen wij u een brief over de volledige heropening op maandag 8 juni. Via deze link is de brief te vinden.

MR zoekt kandidaat

De medezeggenschapsraad is op zoek naar een nieuwe ouder die per direct plaats wil nemen in de MR. Vindt u het leuk om mee te praten en mee te denken over allerlei inhoudelijk zaken bij ons op school? Dan is de MR misschien wel wat voor u! Geef u dan snel op via medezeggenschapsraad@aeresteijn.nl. Mochten er meerdere kandidaten zich melden, zullen er verkiezingen worden gehouden.

Chronische luchtwegenklachten kinderen

Jeugdartsen kunnen worden ingezet bij de beoordeling van de situatie van langdurig neusverkouden kinderen. Het is immers niet wenselijk dat kinderen met bekende chronische luchtwegklachten niet toegelaten worden op school of kinderopvang. Ook is het niet wenselijk dat kinderen met nieuwe milde luchtwegklachten langdurig school verzuimen of langdurig geen toegang hebben tot de kinderopvang.  Een jeugdarts kan zo nodig de situatie voor het individuele kind beoordelen in overleg met ouders, school en eventueel de huisarts of behandelend arts. Het beleid is uitgewerkt in een handreiking van het LCI. Zie ook de website van het RIVM.

1e Heilige Communie 2021

Binnenkort start in de Rooms Katholieke Parochie de voorbereiding op de 1e H. Communie. Dat gebeurt in het catecheseproject ‘Het Anker’. U bent daarbij met uw hele gezin welkom in de Petruskerk in Roelofarendsveen en in de Adrianuskerk in Langeraar.

 

Op zes zondagochtenden verdeeld over het jaar, gaan kinderen én ouders samen o.l.v. enthousiaste medeparochianen en de pastor aan de slag. Voor iedere leeftijdsgroep tot 12 jaar is er een actief en afwisselend programma. Tieners kunnen daarbij ook helpen. Door samen te leren en samen te vieren, daarbij gesteund door de geloofsgemeenschap, bieden we uw gezin de mogelijkheid om zich te verdiepen in het geloof. Is uw zoon of dochter mogelijk nog niet gedoopt, dan zoeken we samen naar een geschikt moment om hem of haar eerst door het H. Doopsel op te nemen in de geloofsgemeenschap. Oudere kinderen die zich willen voorbereiden op de 1e H. Communie zijn ook welkom.

 

Op woensdag 10 juni en maandag 15 juni is er een informatieavond via een livestream, van 20.15 uur tot 21.15 uur op tv.rkgroenehart.nl (YouTube). Er is een chatgelegenheid om vragen te stellen, maar u kunt ook uw vragen van tevoren mailen naar info@mijnanker.nl

communie