Inloggen

Basisschool Aeresteijn

preview
Ouderinformatie week 48 - (25 november 2019)
Agenda week 48

Zaterdag 23 november:

10.30 uur - Sinterklaas in Langeraar (bij de Grote Brug)

 

Maandag 25 november:

19.30 uur - Vergadering Ouderraad


Dinsdag 26 november:

-

 

Woensdag 27 november:

-

 

Donderdag 28 november:

-

 

Vrijdag 29 november:

-

Belangrijke agendapunten

Donderdag 5 december: Sintviering
Vrijdag 13 december: Talentenmiddag groep 5 t/m 8

Woensdag 18 december: 12.00 kinderen vrij i.v.m. kerstviering
Woensdag 18 december: 17.00 kerstviering

Vrijdag 20 december: 12.00 start kerstvakantie

Verjaardagskalender

Zaterdag 23 november: Liv Holdorp

Maandag 25 november: Sander Overbeeke & Luuk Valentijn

Dinsdag 26 november: Stan van der Heijden, Raf van der Ploeg & Sem van der Zwet

Donderdag 28 november: Nout van den Berg & Sarah Sanders

Vrijdag 29 november: Salome Restrepo Alvarez

Ballonnen

Onze school is gezond!

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

 

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Gezonde School

Project Advent

Ook dit jaar is er weer een nieuw project voor de periode van Advent. Met dit project gaan we samen met de klas op weg naar kerst. Het centrale thema is “moeder en kind”. We lezen de verhalen op weg naar kerst en gaan in gesprek over moeders en kinderen toen en nu. We doen spellen, creatieve opdrachten en zingen liedjes. In deze periode van Advent, op weg naar Kerstmis, zal ook Diaken van Aarle / Pastor André ons nog een keer bezoeken.

Bijen- en Vlindertuin

Met enige regelmaat is het in het nieuws; het gaat niet goed met de wilde bij. Ook bij ons op school is dit een onderwerp wat te sprake komt. Bij Nieuwsbegrip, bijenthema bij de kleuters, natuureducatie..  We zijn als school bezig met natuur, afval en milieu. En nu kwam er ook een mooie mogelijkheid om ons in te zetten als school voor de wilde bij. 

 

Onze school komt, samen met Nederland Zoemt, in actie voor de wilde bij. Dat is hard nodig, want de Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar: de helft van alle 358 soorten is bedreigd. En dat terwijl ze heel belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening. De grootste bedreiging waar de wilde bij mee te kampen heeft is gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. En laten wij nu op school heel veel ruimte hebben! Via Lidl en Nederland zoemt hebben wij een gratis bloembollenpakket ontvangen met 150 bloembollen. Daarnaast heeft een ouder ons nog met 500 bloembollen gesponsord. Hiermee kunnen wij een fantastische voorjaarsbloemen tuin aanleggen. In het voorjaar willen wij dit weer aanvullen met bloemenzaad voor de zomer. Hiervoor zoeken wij nog een sponsor, mocht u iemand weten of zelf kunnen helpen met het bloemenzaad mag u dit doorgeven aan juf Chantal. Op het kleuterplein zijn al bloembollen in de perken, hier gaan we aanvullen met vlinderstruiken. Dat zal in het voorjaar gebeuren. 

 

Aanstaande donderdag zal een aantal kinderen uit groep 3 t/m 8 bloembollen gaan planten in het grote perk op het bovenplein. Dit is een afgeschermd stuk tuin, wat ook niet als speelgrond gebruikt wordt. Samen met deze kinderen zullen wij ook zorgen voor een tijdelijk hek om het perk. In het voorjaar zal dit een vast hekje worden. Zo beschermen we de bloemen en blijven ze behouden als voedsel voor de bij. We hebben met alle kinderen afgesproken dat we er ook niet meer door heen lopen. Wilt u als ouder hier ook uw bijdrage aan leveren en jongere kinderen, die meekomen om hun oudere broers of zussen op te halen, vragen niet meer door deze tuin te lopen? In het voorjaar zullen we in de klassen uitgebreider werken aan het thema "bijen, bloembollen en bloemen". Deze informatie zal later volgen in de ouderinfo.

Zaterdag 23 november - Sinterklaas in Langeraar

Beste Ouder(s),

 

Zaterdag 23 november is het weer zover! Dan verwachten wij Sinterklaas en zijn Pieten rond 10.30 uur met de boot bij de grote brug aan de Smidskade. Om 11.00 uur begint het programma in Parola en rond 12 uur is het weer afgelopen. Wij willen u er op wijzen dat het niet de bedoeling is dat u Parola verlaat, omdat u tijdens het Sinterklaasfeest beschikbaar moet blijven om indien nodig uw kind op te vangen. U kunt in de bar een kopje koffie of thee drinken. Wij gaan er samen weer een gezellige Sinterklaasochtend van maken.

 

Groetjes Sint comité Langeraar

 

Vragen? www.facebook.com/sint.comite.35 of sintcomitelangeraar@gmail.com

Dice Musica '83

Dice Musica Sint